skip to Main Content
+32 2 208 82 81 info@ifamu-iodmh.brussels

BRUSAFE: een regionale school voor veiligheidsberoepen, preventie en hulpverlening in Brussel

Het projet :

In 2016 besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een gewestelijke school voor veiligheidsberoepen, preventie en hulpverlening op te richten.

Deze school heeft een overkoepelende structuur waardoor de 4 scholen – IODMH, GSOB, GIP en OCBB – beroep kunnen doen op een aantal gemeenschappelijke processen zoals ICT, boekhouding, communicatie en HR. Hierdoor kunnen we ons focussen op het operationele aspect van de opleidingen.

Het project wordt gecoördineerd door dhr. Alain Goergen (Brussel Veiligheid en Preventie, BVP). Door de 4 scholen op eenzelfde lokalisatie onder te brengen wordt een geïntegreerde visie van de opleidingen nagestreefd. Het domein is zo’n 2,5 ha groot en ligt in Haren.

 

 

http://www.jodogne.be/actualites/tous-metiers-securite-secours-sur-meme-campus