skip to Main Content
+32 2 563 14 93 info@ifamu-iodmh.brussels

Het instituut voor dringende medische hulpverlening is een VZW die bestaat uit een raad van bestuur (RvB) en een Algemene Vergadering (AV). De raad van bestuur bestaat uit 13 leden en een ‘wijze’. De RvB is gemandateerd voor een periode van 4 jaar, en komt maandelijks samen. Zij beslist over- en valideert de strategie van de school en ondersteunt het werk van de coördinator, die instaat voor het dagelijks beheer van de school.

De AV komt gemiddeld één keer per jaar samen. Zij wordt geïnformeerd over de projecten van de school, ze stemt de kwijting voor het financieel beheer door de administratoren over/van het afgelopen jaar en tenslotte keurt ze eventuele veranderingen van statuten goed.

Het Uitvoerend Bureau (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris) bereiden de vergaderingen van de RvB voor. Indien nodig neemt het Bureau dringende beslissingen en licht de RvB hierover in.

De wetenschappelijke cel zorgt voor de wetenschappelijke inhoud van de opleidingen. Dit wordt elk jaar aangepast.

De pedagogische cel – in samenwerking en onder toezicht van de pedagoge – ontwikkelt pedagogisch materiaal voor de instructeurs.

De administratieve cel staat in voor de administratieve opvolging van de opleidingen.

Om deze opleidingen te geven, kunnen wij beroep doen op een professioneel team van ongeveer 100 instructeurs: artsen (urgentieartsen), verpleegkundigen (gespecialiseerd in spoedgevallen en intensieve zorgen), Hulpverleners-Ambulanciers en overige experts.

Het team

De wetenschappelijke cel

De wetenschappelijke cel is verantwoordelijk voor de kwalitatieve inhoud van de opleiding. Ze garandeert de wetenschappelijke inhoud van de onderwerpen…

Lees verder

De pedagogische cel

De pedagogische cel is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de opleiding en de kwaliteit van het lesgeven. Ze analyseert de…

Lees verder

De administratieve cel

De administratieve cel is verantwoordelijk voor de opvolging van onder andere: de basisopleiding; de permanente vorming; de vijfjaarlijkse revalidatie; specifieke…

Lees verder

De pedagoge

Mevrouw Julie Lauwers, pedagoge van het centrum, werkt nauw samen met de pedagogische en de wetenschappelijke cellen om de kwaliteit…

Lees verder

Juridische structuur van de school

De RvB is het supervisieorgaan van de vzw.

De Raad is verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer, en human ressources. Tijdens de Algemene Vergadering werd dit in de statuten van de vzw bepaald.

De RvB staat in voor het administratieve beleid en de strategie achter het goede verloop van de projecten. Bovendien zorgt de Raad ervoor dat de vzw de nodige middelen krijgt om haar taken uit te voeren.

Het Uitvoerend Bureau van de RvB

Het Uitvoerend Bureau van de RvB is samengesteld uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Het Bureau leidt het dagelijkse beheer van de vzw en ondersteunt de coördinator bij het goed behouden van het centrum. In het kader van de centrum coördinatie heeft het Bureau een beslissende macht, en mag het een mening geven wanneer het hiervoor verzoeken ontvangt.

Het Bureau werkt verplicht transparant en rapporteert aan de RvB de beslissingen die genomen werden.