skip to Main Content
+32 2 208 82 81 info@ifamu-iodmh.brussels

Het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (IODMH BHG) werd opgericht in 1999. Het Instituut organiseert en verstrekt de opleidingen van de Hulpverleners-Ambulanciers (HA) die opdrachten uitvoeren in het kader van de 112 in het BHG.

Onze voornaamste partners zijn de DBDMH, het Rode Kruis en sinds 2012 Defensie. Wij vormen jaarlijks ongeveer 180 nieuwe kandidaten, terwijl 1500 kandidaten de jaarlijkse permanente bijscholing van 24 uren volgen.

De opleidingen worden zowel in het Frans als in het Nederlands gegeven.

Sinds haar oprichting, bevond de school zich in de kazerne van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) op de Helihavenlaan.

Gezien het toenemende aantal kandidaten en de uitbreiding van de activiteiten, beantwoordde de infrastructuur niet meer aan de eisen van het onderwijs.

In augustus 2017 verhuisde de school naar de voormalige kantoren van Volvo aan de Havenlaan 138 in Brussel. Op de tweede verdieping werd een oppervlakte van 800m2 ter beschikking gesteld.

Acht grote klassen zijn volledig uitgerust met didactisch materiaal (o.a.: ILS simulatoren, defibrillatoren, bevallingspoppen, en dergelijke) van de laatste generatie waardoor het reële werkveld nagebootst kan worden.

In 2019 wacht ons een nieuwe uitdaging met de integratie van een school die de actoren uit verschillende scholen groepeert. Het gaat daarbij om: de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH), de brandopleiding (OCBB), de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB).

Deze school voor hulpverleningsberoepen, preventie en veiligheid -BRUSAFE- zal zich in Haren vestigen en heeft als doel de transversale interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Dit grote project zal in verschillende fasen uitgewerkt worden. Op het einde willen we een site uitgebouwd hebben waar opleidingen en simulatie in een totaalconcept/totaalpakket kunnen plaatsvinden.

Zo zullen we het hoog-realistische simulatieproject dat ons zo nauw aan het hart ligt ontwikkelen, zodat onze Hulpverleners-Ambulanciers “zoals op het terrein” kunnen werken.

Het centrum organiseert naast deze hoofdtaak ook opleidingen in reanimatie van volwassenen en kinderen, maar ook specifieke opleidingen in samenspraak met de betrokken partners (problemen gelinkt aan zwangerschap en verloskunde met neonatale reanimatie, bleeding control, eerste hulp in besloten ruimtes, houding in geval van ioniserende bestraling, etc.).

Om deze opleidingen te geven, kunnen wij beroep doen op een 100-tal gemotiveerde instructeurs: artsen (urgentieartsen), verpleegkundigen (gespecialiseerd in spoedgevallen en intensieve zorgen), Hulpverleners-Ambulanciers en experts.