skip to Main Content
+32 208 82 75 info@ifamu-iodmh.brussels

De pedagogische cel is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de opleiding en de kwaliteit van het lesgeven. Ze analyseert de behoeften binnen de permanente opleiding in functie van de specifieke lokale benodigdheden en bewaakt de opleidingsmethodes. Bovendien zorgt ze voor de ondersteuning van de instructeurs.

Overige verantwoordelijkheden van de cel omvatten:

  • de uurroosters en de chronologie van de leerstof opmaken;
  • didactisch materiaal beheren en ontwikkelen (reanimatiepop, eerstehulpmateriaal, projectoren, referentiedocumentatie);
  • het leerproces en de impact van de opleiding evalueren;
  • de stages organiseren en het verloop ervan controleren.

De cel is gemandateerd voor een periode van 2 jaar en is gevormd door:

  • een pedagoog met een master in pedagogie of is in het bezit van een gelijkwaardig diploma. Deze persoon is verantwoordelijk voor de cel (mevr. M. Bouillon);
  • een vertegenwoordiger van het Rode Kruis (dhr. F. Perta);
  • een arts met bijzondere titel in urgentiegeneeskunde (dr. Polikipis);
  • een verpleegkundige met een graduaatsdiploma of verpleegkundige in spoedgevallen en intensieve zorgen (mevr. C. Jansen).

De pedagogische cel valt onder de verantwoordelijkheid van de pedagoge van de school, mevr. J. Lauwers, en voert taken uit in samenwerking met haar.

De cel ‘Quality’ is een werkgroep die valt onder de verantwoordelijkheid van de pedagogische cel. Deze groep neemt deel aan de opvolging en begeleiding van de instructeurs.