skip to Main Content
+32 2 208 82 81 info@ifamu-iodmh.brussels

OPLEIDINGEN TOT NADER ORDER OPGESCHORT

Beste Instructeurs,
Beste Partners,
Beste Kandidaten,

Zoals reeds eerder meegedeeld aan de contactpersonen van uw werkgevers en aan onze instructeurs, zijn alle onze activiteiten tot nader order opgeschort (permanente opleiding, revalidatie, basisopleiding en opleidingen voor externe partners). We hopen dat deze periode zo kort mogelijk zal zijn.

We wachten op verdere instructies van de FOD Volksgezondheid, zowel wat de hervatting van onze opleidingsactiviteiten betreft als voor de administratieve beslissingen die zullen worden genomen voor de ontbrekende bijscholingsuren of de verlenging van de geldigheidsduur van de badge voor sommige HV-A.

De heropening van de inschrijvingen zal worden aangekondigd zodra de datum van hervatting van activiteiten bevestigd is.

Het administratief personeel van de school werkt van thuis uit en is bereikbaar per telefoon of e-mail.

We zullen niet nalaten u op de hoogte houden zodra wij meer concrete informatie hebben.

Met vriendelijke groeten,

Het administratieve team